Vrijblijvend advies : 023 - 234 0420

Fiscaal bezwaar maken

Ben je het niet eens met een belastingaanslag of beschikking? Of denk je dat de regels niet goed zijn toegepast? Als belastingplichtige heb je het recht om bezwaar te maken bij de Belastingdienst. En dat kan zinvol zijn.

Waartegen kun je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tegen belastingaanslagen en beschikkingen.
Denk bijvoorbeeld aan een aanslag voor de:
-inkomstenbelasting,
-loonbelasting,
-vennootschapsbelasting,
-of de omzetbelasting.

Daarnaast kun je ook bezwaar maken tegen boetes of berekende belastingrente.
Wettelijk is vastgelegd waartegen je bezwaar kunt maken. Er zijn ook beschikkingen waartegen je géén bezwaar kunt maken.

‘ Voor fiscaal bezwaar maken gelden veel regels.’

Verfrissend fiscaal advies voor jouw uitdaging.

Jouw uitdaging is meer dan een momentopname. Daarom leveren wij een Fiscaal Plan met een horizon. Vol energie, durf en creativiteit. Vanuit een scherpe blik, met verfrissende ideeën.

Wanneer kun je bezwaar maken?

Voor het maken van bezwaar gelden regels. Het is van belang om niet te lang te wachten.
Het beste is binnen 6 weken na de datum van de aanslag of beslissing bewaar aan te tekenen.

Het begint bij jou

Een bezwaarprocedure begint bij het in kaart brengen van jouw situatie. Waar ben je tegenaan gelopen? Waarom denk je aan bezwaar maken?
Wij hebben veel ervaring met fiscale bezwaarprocedures. Daardoor kunnen we goed inschatten of het bezwaar kans van slagen heeft.

Onze aanpak

De bezwaarprocedure bij de Belastingdienst bestaat uit 9 stappen.
Wij weten wat er nodig is in elke fase. Door onze ervaring kunnen we het bezwaar perfect onderbouwen.
Ook weten we wat de rechten en plichten zijn in de bezwaarfase. Die van jou en ook die van de Belastingdienst.

Bezwaarprocedures kunnen complex zijn. Regelmatig worden wij gevraagd om een second opinion. Zo beoordelen wij of jouw bezwaar haalbaar is.

Afb129-300-alg

Fiscaal bezwaar maken? 

 

De 9 fases van bezwaar maken
bij de Belastingdienst

Fase 1: Indienen
We dienen het bezwaar op tijd en volgens de geldende regels in. Zo voorkomen we dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

Fase 2: Beoordeling vereisten en ontvangstbevestiging
De Belastingdienst beoordeelt of jouw bezwaarschrift voldoet aan alle vereisten.

Fase 3: Mondelinge toelichting
De Belastingdienst kan ons uitnodigen het bezwaar mondeling toe te lichten.

Fase 4: Einde bezwaarfase en beslistermijn
De Belastingdienst doet binnen 6 weken een uitspraak over jouw bezwaar.

Fase 5: Voorgenomen uitspraak Meestal ontvang je een ‘voorgenomen uitspraak op bezwaar’. Daar kunnen we nog een reactie op geven.

Fase 6: Uitspraak
De voorgenomen uitspraak wordt omgezet in een definitieve uitspraak.

Fase 7: Beroep bij de Belastingrechter
Oneens met de uitspraak? Dan kunnen we in beroep gaan bij de Belastingkamer van de Rechtbank.

Fase 8: Hoger beroep bij het Gerechtshof
Nog steeds oneens? Dan kunnen we in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.

Fase 9: Cassatie bij de Hoge Raad
De laatste stap is cassatie bij de Hoge Raad.

‘ Fiscaal bezwaar maken vraagt om een goede voorbereiding.’

Fiscaal bezwaar maken? 

 

Ontdek ook:

Scroll naar boven