Vrijblijvend advies : 023 - 234 0420

Eenmanszaak omzetten naar BV

In het kort

  • Voor het besluit om jouw eenmanszaak om te zetten naar een BV heb je  fiscaal plan nodig met een langere horizon.
  • Er zijn tenminste 5 redenen om een eenmanszaak om te zetten naar een  BV.
  • De omzetting kan op 3 verschillende manieren. Het is van groot belang precies de juiste te kiezen. Daarvoor is het cruciaal te overleggen met een ervaren fiscaal expert.

Groeit jouw eenmanszaak en denk je aan het omzetten naar een BV?
De voornaamste redenen voor ondernemers is het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid en versnelde groei.
Overweeg jij ook een omzetting? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Wij adviseren je graag vrijblijvend welk scenario het beste bij jouw onderneming en situatie past. Zo krijg jij een optimaal resultaat.

Verfrissend fiscaal advies voor jouw uitdaging.

Jouw uitdaging is meer dan een momentopname. Daarom leveren wij een Fiscaal Plan met een horizon. Vol energie, durf en creativiteit. Vanuit een scherpe blik, met verfrissende ideeën.

Waarom zou je jouw eenmanszaak omzetten naar een BV? 5 redenen.

De overstap van een eenmanszaak naar de B.V. zien veel ondernemers als een mijlpaal. Groeit de omzet en winst van je eenmanszaak? Dan groeit ook  de verantwoordelijkheid die je voelt als ondernemer. Hoe groter je bedrijf, hoe groter de financiële gevolgen, als er iets mis gaat.
Er zijn grofweg vijf redenen, waarom het interessant is je eenmanszaak om te zetten naar een BV.

1. Je wilt beperkte aansprakelijkheid.
2. Je wilt aantrekkelijk zijn voor investeerders.
3. Je wilt je bedrijf op termijn verkopen.
4. Je wilt je bedrijf onderdeel maken van je persoonlijke financiële plan.
5. Je wilt minder belasting betalen.

1. Je wilt beperkte aansprakelijkheid.
Groeit jouw eenmanszaak? Of opereer je in een risicovolle branche? Vraag jezelf dan op tijd af of jij kan instaan voor de gevolgen als er zaken misgaan. Je wilt immers niet dat je huis, bezittingen of privé bankrekeningen gevaar lopen. Bij een eenmanszaak zijn zakelijk en privé niet gescheiden.
Bij een BV is jouw privévermogen wél gescheiden van het vermogen van je BV. Gaat er zakelijk iets mis, dan kunnen schuldeisers geen beroep doen op je privé vermogen.

2. Je wilt aantrekkelijk zijn voor investeerders.
Wil je sneller groeien met je onderneming? En denk je aan het aantrekken van externe financiering? Dan is het omzetten van je eenmanszaak naar een BV, een belangrijke eerste stap. De BV-vorm maakt het mogelijk om de bedrijfswaarde te verdelen over aandeelhouders. In ruil voor de externe kapitaalinjectie krijgen de investeerders een deel van de aandelen. Dat kan niet bij een eenmanszaak.

3.Je wilt op termijn je bedrijf verkopen
Ondernemers zitten vol ideeën. Heb je nu een goed lopend eenmanszaak, maar ook nieuwe plannen? Wellicht denk je dan aan het verkopen van je huidige bedrijf. Dan kan het een goed idee zijn je eenmanszaak om te zetten naar een BV. Het verkopen van je bedrijf is gemakkelijker in BV-vorm. Je kunt dan de aandelen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

4.Je wilt je bedrijf onderdeel maken van een persoonlijk financieel plan
Veel ondernemers zien hun bedrijf ook als hun pensioenpot. Door de eenmanszaak naar een BV om te zetten ontstaan nieuwe mogelijkheden, Zo kan de BV als werkmaatschappij gekoppeld worden aan een holding. Daardoor kun je winsten en vermogen van de BV naar de holding brengen. Bij verkoop van de BV blijft de holding van jou.

5. Je wilt minder belasting betalen.
Groeit jouw omzet en ook je winst? En heeft die groei een stabiel karakter? Dan zie je dat je jaarlijks forse bedragen aan belasting betaalt. Geld dat je misschien liever zou willen herinvesteren in je eenmanszaak.
Roep dan de hulp in van een ervaren fiscalist. Wij kunnen voor je vaststellen of het omzetten van je eenmanszaak naar een bv ook fiscale voordelen gaat opleveren. Er zijn veel factoren die daar invloed op hebben. Bijvoorbeeld de markt waarin je actief bent. De plannen die je hebt met je onderneming. De ontwikkeling van de fiscale regels en meer. Daarom is zo’n besluit altijd maatwerk. Wij kunnen dit voor jou perfect op een rij zetten. Belangrijk is om niet alleen naar het nu te kijken, maar juist ook naar de toekomst. Zo’n besluit heeft een fiscaal plan nodig met een duidelijke horizon.

kev-alg

Wanneer is het slim jouw eenmanszaak om te zetten in een BV?

Is jouw hoofdreden fiscaal? Dan is het van belang om goed naar de omzet en winstgevendheid van je eenmanszaak te kijken. Daarvoor bestaat een ruwe richtlijn:
– Jouw jaarwinst moet tussen de € 100.000 en € 130.000 liggen.
– Dit moet de komende jaren minimaal zo blijven.

Wij kijken naar de meerjarige verwachting. Daarbij spelen veel factoren mee, zoals de markt waarin je actief bent. Hoe zijn de marktontwikkelingen voor de komende 5 jaar? Hoe sterk is jouw meerjarige concurrentiepositie? En hoe staat het met de verwachte toekomstige fiscale wetgeving?

Belastingen eenmanszaak versus BV

De eenmanszaak valt volledig binnen de inkomstenbelasting.

De BV kent 3 belastingvarianten.
1.Vennootschapsbelasting:
Over de winst van de BV moet vennootschapsbelasting betaald worden.
De tarieven verschillen per jaar.

2.Inkomstenbelasting:
Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) ben je in dienst bij je eigen BV. Over je salaris betaal je inkomstembelasting in box 1. Als eigenaar heb je vanzelfsprekend invloed op de hoogte van je salaris.

3.Dividendbelasting:
Wil je de winst van je BV uitkeren als dividend aan de aandeelhouders. Dat kan. Daarmee breng je de winst in de vorm van dividend naar de inkomstenbelasting. Je betaalt eerst dividendbelasting. Vervolgens wordt het dividend belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Zo wordt een dividend uitkering grofweg belast met bijna 27%.

'Denk je aan het omzetten van jouw eenmanszaak naar een BV?
Kijk dan altijd
een aantal jaar vooruit.'

Omzetten eenmanszaak naar BV met terugwerkende kracht

Bij het omzetten van een eenmanszaak naar een BV kan het interessant zijn dit met terugwerkende kracht te doen. Waarom zou je dat doen?

– Het kan belangrijke fiscale voordelen opleveren
Aanleiding voor deze gedachte is meestal, een hoge winst in een jaar binnen een eenmanszaak. Dat betekent dat je dat jaar een hoge IB-aanslag kunt verwachten. Door de eenmanszaak met terugwerkende kracht om te zetten naar een BV, kun je dat verminderen. Het bijzondere is, dat de oprichtingsdatum van de BV dan in het verleden ligt.
De inkomsten van je eenmanszaak worden met terugwerkende kracht aan je BV toebedeelt door de Belastingdienst. Dat heeft als voordeel dat je winst tegen het gunstigere tarief van vennootschapsbelasting wordt belast.

– Vermindering van aansprakelijkheid
Dit kan belangrijk zijn, omdat je met terugwerkende kracht privé en zakelijke aansprakelijkheid wilt scheiden. Ook kan het zinvol zijn als je wilt gaan samenwerken met een ander bedrijf. In de BV structuur kun je dan gemakkelijker afspraken maken over bijvoorbeeld het verdelen van aandelenpakketten.
Graag adviseren wij je of dit ook voordelig is voor jouw onderneming.

Waar moet je ook rekening mee houden?

Eenmanszaak omzetten naar BV Kamer van Koophandel (KvK)
De oprichting van een eenmanszaak kun je zelf regelen bij de KvK. Bij het oprichten van een BV ligt dit anders. Omdat het een rechtspersoon is, moet er een akte worden opgesteld. Dat kan alleen via de notaris. De notaris regelt meestal ook de inschrijving van jouw BV bij de KvK.

Eenmanszaak omzetten naar BV administratie
Zet je jouw eenmanszaak om naar een BV? Dan krijg je een nieuw KvK-nummer. En ook een nieuw BTW-nummer. De wijziging van je bedrijfsvorm kan ook effect hebben op vergunningen. Daarnaast moeten bestaande contracten met bijvoorbeeld klanten en leveranciers worden aangepast. Denk aan huurcontracten, nutsvoorzieningen en zelfs telefoon en internet. Er komt dus veel administratie bij kijken.
Bovendien kan het zijn dat jouw administratie anders ingericht moet worden. Als je nu al personeel hebt, verandert er ook op dat gebied veel. Bijvoorbeeld in de loonadministratie.

Eenmanszaak omzetten naar BV notaris
Voor het oprichten van jouw BV zijn twee notariële aktes nodig. Allereerst de akte van oprichting.
In die akte wordt o.a. vastgelegd wie de aandeelhouders zijn. De notaris verzorgt naast de inschrijving van de BV, ook de uitschrijving van de eenmanszaak bij de KvK.
Daarnaast is er de akte van inbreng. Daarin staan alle activa en passiva van de eenmanszaak die worden overgedragen aan jouw nieuwe BV.

Eenmanszaak omzetten naar BV kosten
De kosten voor het omzetten van een eenmanszaak naar een BV zijn per situatie verschillend. De kosten bestaan o.a. uit:
– Notariskosten
– Kosten voor aanpassen administratie
– Kosten inschrijven Kamer van Koophandel
– Kosten voor Accountant en Fiscalist

Jouw eenmanszaak omzetten naar een BV?
Vraagt om een fiscaal plan met een horizon. Is altijd maatwerk. Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Hoe kun je jouw eenmanszaak omzetten naar een BV?

Weet je al dat de BV voor jou een goede keuze is? Dan komt de vraag, wat de beste manier is. Er zijn 3 manieren voor het omzetten van een eenmanszaak naar een BV. Wij adviseren wat de beste keuze voor jouw situatie is.

1.Met ruisende inbreng
2.Met geruisloze inbreng
3.Via een activa-passiva transactie

1. Omzetten eenmanszaak naar BV met ruisende inbreng

Bij omzetting van eenmanszaak naar BV via een ruisende inbreng wordt je eenmanszaak beëindigd (gestaakt). Je verkoopt als het ware je eenmanszaak aan de nieuwe BV.
Die verkoopwaarde wordt de marktwaarde genoemd. Dat is hoeveel jouw eenmanszaak op dat moment waard zou zijn in het economisch verkeer. Dat is iets anders dan de boekwaarde, die op de balans staat. Het verschil daartussen wordt de meerwaarde genoemd. Die meerwaarde is het gevolg van jouw werk. Je hebt bijvoorbeeld een merknaam opgebouwd. Of een groot klantenbestand. Misschien ben je inmiddels een gerespecteerd expert in jouw markt. In fiscale termen heet die meerwaarde de goodwill en de stille reserves.

Bij beëindiging van je eenmanszaak moet je met de fiscus afrekenen over die meerwaarde op de eindbalans (de stakingswinst). Daarover betaal je inkomstenbelasting. Die kun je nog verlagen door gebruik te maken van de stakingsaftrek of een MKB-vrijstelling.
Je kunt je stakingswinst ook omzetten in een stakingslijfrente. Daarmee creëer je een soort pensioenpot binnen je nieuwe BV.

Wanneer is omzetten naar BV via ruisende inbreng een goede keuze?

Overweeg je om binnen 3 jaar extern kapitaal aan te trekken of je bedrijf te verkopen? Dan kan omzetting door ruisende inbreng een goede keuze zijn.
Een bijkomend voordeel van de ruisende inbreng zit in de timing. Je kunt in een belastingjaar tot 1 april jouw eenmanszaak aanmelden voor omzetting naar je nieuwe BV, met terugwerkende kracht dus.

Wanneer is ruisende inbreng géén goed idee?

Heb je recent gebruik gemaakt van investeringsaftrek? Dan kan ruisende inbreng een minder goede keuze zijn. Ook als er veel goodwill en stille reserves in de eenmanszaak zijn, kan de deze keuze minder aantrekkelijk zijn.

Geruisloze omzetting van jouw eenmanszaak naar BV

De geruisloze omzetting van eenmanszaak naar BV zorgt ervoor dat je eenmanszaak in zijn geheel wordt voortgezet in je nieuwe BV. Zo gaat je eenmanszaak gewoon verder in een andere vorm: de BV. Jouw eenmanszaak wordt dus niet gestaakt.
Deze manier van omzetten is een goede keuze als jouw eenmanszaak meerwaarde heeft, die niet op de balans staat. De naam ‘geruisloze’ inbreng zegt het al: de boekwaarden van je eenmanszaak gaan bij beëindiging over naar de nieuwe BV.

Wanneer is geruisloze inbreng een goede keuze?

Voor ondernemers die al langer een eenmanszaak hebben, kan dit de beste keuze zijn voor omzetting. Er zit dan vaak al een forse meerwaarde in de eenmanszaak. Denk bijvoorbeeld aan goodwill en stille reserves. Daarover reken je niet af. Dat komt omdat jouw eenmanszaak niet wordt beëindigd. Die wordt voortgezet in de BV. De verschuldigde inkomstenbelasting over die meerwaarde en reserves wordt daarom doorgeschoven naar de BV. Ook kun je profiteren van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een bedrijfspand.
Eigenlijk gaat jouw onderneming door met de balans van de eenmanszaak zoals die er per 1 januari uitziet. Ook in deze variant kun je de eenmanszaak met terugwerkende kracht omzetten.

Wanneer is geruisloze inbreng géén goed idee?

Wil je een BV oprichten om extern kapitaal aan te trekken? Of denk je eraan jouw bedrijf binnen 3 jaar te verkopen? Dan is dit niet de juiste keuze. Bij geruisloze inbreng geldt een zogenaamd ‘vervreemdingsverbod’. Dat betekent dat je de aandelen van de BV de eerste 3 jaar niet mag verkopen. Ook niet een deel daarvan.

Jouw eenmanszaak omzetten naar BV via een activa-passiva transactie

Het omzetten van een eenmanszaak naar een BV is het eenvoudigst met een activa-passiva transactie. Jouw eenmanszaak ‘verkoopt’ dan alle bezittingen en schulden aan jouw nieuwe BV. Dat gebeurt voor een symbolisch bedrag. Deze overdracht wordt vastgelegd in een ‘Koopovereenkomst activa passiva’. De eenmanszaak wordt gestaakt.

Let op: zijn er nog stille reserves? Dan betaal je daarover nog inkomstenbelasting.
Dat komt omdat deze manier van omzetten door de Belastingdienst wordt gezien als een beëindiging/stakingsmoment van je eenmanszaak. Daarom ga je belasting betalen over mogelijke fiscale reserves, stille reserves en goodwill als dat in de eenmanszaak zit. Dat wordt de stakingswinst genoemd.
Deze manier van omzetten is alleen aantrekkelijk als er weinig of geen stakingswinst is. Stakingswinst wordt vooral bepaald door goodwill en overwaarde in je bedrijfspanden. Ook een fiscale oudedagsreserve (FOR) kan de stakingswinst verhogen.

Wanneer is omzetten naar BV via activa-passiva transactie een goede keuze?

Deze manier van omzetten is een goed idee als er in de eenmanszaak:
– weinig of geen goodwill is.
– weinig stille reserves zijn.
– geen meerwaarde zit in onroerend goed (bedrijfspand/machines).
– geen FOR is opgebouwd (Fiscale OudedagsReserve).
– geen gebruik is gemaakt van investeringsaftrek.

Wat zijn de voordelen van omzetten eenmanszaak naar BV?

Voordeel 1: Geen persoonlijke aansprakelijkheid
Een BV is een rechtspersoon. Daardoor ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Dat kan cruciaal zijn bij bijvoorbeeld een dreigend faillissement.

Voordeel 2: Je bent aantrekkelijker voor investeerders
Wil je de groei van je bedrijf versnellen? Dan kan een externe kapitaalinjectie een uitkomst zijn. Investeerders doen dat eerder in een BV dan in eenmanszaak. Het geeft je de mogelijkheid het aandelenpakket van de BV te verdelen.

Voordeel 3: Minder belasting
Brengt jouw bedrijf meerjarige hoge winsten op? Dan kun je in de BV belastingvoordeel realiseren.

Voordeel 4: Gemakkelijker bij bedrijfsverkoop
Denk je eraan om je bedrijf op termijn te verkopen? Dan is dat veel gemakkelijker vanuit een BV.

Voordeel 5: Onderdeel van je persoonlijke financiële plan
Wil je de bedrijfswinst op termijn gebruiken voor bijvoorbeeld je pensioen? Met een BV is dat eenvoudiger te regelen dan met een eenmanszaak.

Wat zijn de nadelen van omzetten eenmanszaak naar BV?

Nadeel 1: Minder aftrekposten
In de eenmanszaak kun je een beroep doen op zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Deze specifieke belastingvoordelen gelden niet voor een BV.

Nadeel 2: Meer administratieve kosten
Onderneem je in een BV? Dan zijn er wettelijke eisen voor de administratieve verslaglegging. De BV moet een jaarrekening overleggeen en een aangifte indienen voor de vennootschapsbelasting. Dat veroorzaakt hogere kosten, vergeleken met de eenmanszaak.

Nadeel 3: Inzicht voor concurrentie
De jaarrekening moet verplicht gedeponeerd worden bij de KvK. Concurrenten en klanten kunnen die opvragen. Daardoor krijgen ze een financieel inzicht in jouw bedrijf.

Nadeel 4: Kosten voor aktes
Start je een eenmanszaak? Dan kun je zelf naar de KvK om je in te schrijven. Bij een BV ligt dit anders. Omdat het een rechtspersoon is moet er een akte worden opgesteld bij de notaris. Ook bij wijzigingen in je bedrijfsnaam of aandeelhouders moet de akte aangepast worden. Dat kan alleen bij de notaris.

Veelgestelde vragen over het omzetten van je eenmanszaak naar een BV.

Heb je nu een eenmanszaak? Dan kun je dit laten omzetten naar een BV. Dat heeft een aantal voordelen. Zo heeft een BV een beperkte aansprakelijkheid, fiscale voordelen en is het interessanter om investeerders aan te trekken.

Met een eenmanszaak ben je als eigenaar volledig aansprakelijk voor je eigen onderneming.
Als onverhoopt je eenmanszaak failliet gaat, kunnen schuldeisers bij jouw privévermogen komen. Laat je jouw eenmanszaak omzetten naar een BV? Dan heb je een beperkte aansprakelijkheid. Een belangrijke reden om je eenmanszaak om te zetten naar een BV.

Een andere reden is dat bij hoge winst je minder belasting betaalt met een BV dan bij een eenmanszaak. Hoe zit dat? Bij een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting. Hoe meer winst je maakt, hoe meer je afdraagt aan de Belastingdienst.
Bij de BV betaal je inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Onderaan de streep kom je toch gunstiger uit, doordat het opgetelde percentage lager uitvalt vergeleken met het percentage inkomstenbelasting voor een eenmanszaak.

Er zijn grofweg drie situaties, waarop het interessant is je eenmanszaak om te zetten naar een BV.

1. Je wilt beperkte aansprakelijkheid.
Groeit jouw eenmanszaak? Of opereer je in een risicovolle branche? Vraag jezelf daarom op tijd af of jij kan instaan voor de gevolgen als er zaken misgaan. Je wilt immers niet dat je huis, bezittingen of privé bankrekeningen gevaar lopen.
Bij een BV is jouw privévermogen gescheiden van het vermogen van je BV. Zo kun je je met het hebben van een BV niet zelf aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden.

2.Je wilt minder belasting betalen.
Als je winst ongeveer € 120.000 of meer bedraagt, is het misschien een goed idee jouw eenmanszaak om te zetten naar een BV. Zo betaal je minder belasting. Bovendien zij er diverse aftrekposten die speciaal gelden voor een BV.
3.Je wilt aantrekkelijk zijn voor investeerders.
Een BV biedt de mogelijkheid om aandelen pakketten te verkopen.

Er zijn drie manieren waarop een eenmanszaak omgezet kan worden naar een BV.
Met de 1. Geruisloze inbreng, 2. Ruisende inbreng. 3. Activa-passiva transactie.

Wij adviseren je graag welke manier van omzetting het meest geschikt is voor jouw onderneming, Neem vrijblijvend contact met ons op. Een adviesgesprek is altijd kosteloos. Wij zorgen ervoor dat de omzetting naar een BV voor jou soepel verloopt. Zo voorkom je dat je tegen problemen aanloopt met bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Bij het omzetten van een eenmanszaak naar een BV kan het interessant zijn dit met terugwerkende kracht te laten doen. Alle inkomsten van je eenmanszaak worden dan met terugwerkende kracht aan je BV toebedeelt door de Belastingdienst.
Dat heeft als voordeel dat je winst tegen het gunstige tarief van vennootschapsbelasting wordt belast. Graag adviseren wij je of dit ook voordelig is voor jouw onderneming!

Scroll naar boven