Vrijblijvend advies : 023 - 234 0420

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan First Serve Fiscaal echter niet garanderen dat de inhoud van deze website op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. De informatie op deze site is bedoeld om aan bezoekers van de website algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. First Serve Fiscaal is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen, directe of indirect, van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Deze website kan verwijzingen en hyperlinks bevatten die leiden naar informatie die door derden wordt gecontroleerd en/of onderhouden. First Serve Fiscaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, toepassing of enig ander aspect van deze informatie en bronnen van derden op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website komen uitsluitend toe aan First Serve Fiscaal. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen is het niet toegestaan om iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Serve Fiscaal.

First Serve Fiscaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Scroll naar boven