Vrijblijvend advies : 023 - 234 0420

De 5 belangrijkste fiscale aandachtspunten van Prinsjesdag 2022

Een aantal weken geleden, op de derde dinsdag in september, was het weer Prinsjesdag. Zoals gebruikelijk wordt op die dag ook het belastingplan voor het komende belastingjaar 2023 gepresenteerd. Reikhalzend keek men uit naar de nieuwe belastingtarieven, nieuwe wetgeving of aanpassing dan wel afschaffing van de huidige fiscale faciliteiten.  

Het belastingplan 2023 is veelomvattend en al deze plannen zijn te omvangrijk om in één blog te beschrijven. Daarom hebben wij voor u de 5 belangrijkst fiscale aandachtspunten van Prinsjesdag 2022 op een rijtje gezet. En bij elk onderdeel een gratis tip:

 1. Verhoging tarief overdrachtsbelasting niet-woningen naar 10,4%
 2. Aanpassing tarief vpb
 3. BTW tarief bij aanschaf zonnepanelen op woning nihil
 4. (Nog) geen afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling 
 5. Box III
 • Verhoging tarief overdrachtsbelasting niet woningen naar 10,4%

Dat het tarief van de overdrachtsbelasting omhoog zou gaan dat was wel duidelijk. Het huidige tarief van de overdrachtsbelasting is 8% voor niet-woningen. Begin 2022 werd aangekondigd dat het tarief naar 9% zou gaan. In de voorjaarsnota werd vervolgens een tariefsverhoging van 8% naar 10,1% voorgesteld. En dan komt het belastingplan 2023 en blijkt dat het tarief naar 10,4% gaat met ingang van 1 januari 2023 voor niet-woningen. 

Als u voornemens bent om de komende maanden onroerend goed te kopen, zorg dan dat de notariële levering nog in 2022 plaatsvindt. Dan maakt u nog gebruik van het lage tarief van 8%. 

Voor het kopen van een woning veranderd het tarief niet, dit blijft 2%. En gelukkig blijft ook de startersvrijstelling (0% overdrachtsbelasting) in stand. Koop je een woning waar je zelf gedurende lange(re) tijd gaat wonen en ben je tussen de 18-35 jaar dan betaal je 0% overdrachtsbelasting bij aanschaf van een woning tot € 400.000.

 • Aanpassing tarief vennootschapsbelasting (VPB)

Ook een wijziging van het VPB tarief lag voor de hand. Om de lasten voor de burgers te kunnen verlagen, kiest het kabinet er voor om de lasten voor vpb-plichtige bedrijven te verhogen. De verhoging is tweeledig, het drempelbedrag wordt verlaagd en het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd. Het vpb-tarief wordt als volgt aangepast:

2022       tarief 2023       tarief
1e schijf 0- 395.000 15% 1e schijf 0 – 200.000 19%
2e schijf   vanaf 395.000   25,80% 2e schijf   vanaf 200.000   25,80%

 

Vooral ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf worden geraakt door deze verhoging. Uiteraard zijn er mogelijkheden om dit te beperken, zoals het verbreken van de fiscale eenheid of het splitsen van activiteiten. Wij kijken graag met u mee. 

 • BTW tarief bij aanschaf zonnepanelen op woning nihil

Om de burgers tegemoet te komen bij de hoge energiekosten worden momenteel diverse niet fiscale regelingen getroffen. Maar in het belastingplan zijn ook een aantal fiscale regelingen in het leven geroepen, zoals het verlagen van de energiebelasting, het heffen van een windfall tax voor bedrijven die aardgas verkopen maar ook een hoger budget voor de energie- en milieu investeringsaftrek. 

Een maatregel waar we extra aandacht op willen is dat het BTW tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of nabij woningen naar 0% gaat. De regeling gaat in per 1 januari 2023. Schaft een particulier nu zonnepanelen aan voor op of nabij zijn/haar woning dan volgt registratie als btw ondernemer en kan de BTW terug worden gevraagd. In voorkomende gevallen leidde dit tot lastige btw vraagstukken. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de BTW 0% en hoeft u verder niets te doen! Wat daarom nog even met de aanschaf (of factuur) van de zonnepanelen tot januari 2023. 

 • (Nog) geen afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling

Bij de schenking of vererving van familiebedrijven van ouder(s) naar kind moet in beginsel zowel inkomstenbelasting (26,9% tarief 2022) als schenk of erfbelasting (10-20% tarief 2022) worden betaald. Bij de overdracht van een waardevolle onderneming is vaak onvoldoende geld beschikbaar om de belastingdienst te kunnen betalen. Daarom bestaat voor de overdracht van bedrijfsvermogen, uiteraard onder voorwaarden, een vrijstelling van inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting (tot circa € 1.000.000). 

Deze regeling is al jaren veelbesproken, ook vanwege het “gratis” overdragen van onroerend goed naar de volgende generatie. Dit jaar werd aangekondigd dat de regeling zou worden aangepast. Maar in het belastingplan 2023 blijft een concrete wijziging van wetgeving uit. Eind 2022 of begin 2023 komt het Kabinet met een nadere uitwerking. De verwachting is dat verhuurd vastgoed wordt aangemerkt als beleggingsvermogen en daarmee niet meer in aanmerking komt voor de Bedrijfsopvolgingsregeling. Het is nog niet duidelijk of en wanneer een dergelijke regeling in werking zal treden. Zolang nog geen duidelijkheid is, kan gebruik worden gemaakt van de Bedrijfsopvolgingsregeling zoals deze nu is. Benut die kans!

 • Inkomstenbelasting in box III (vermogen)

De heffing van inkomstenbelasting in box III, de belastingheffing over het saldo van spaargeld, beleggingen en schulden, is aan de meeste verandering onderhevig. Kort gezegd zijn drie punten belangrijk:

 1. Rechtsherstel voor de jaren 2017-2022: geen compensatie volgt voor te hoge box III heffing als u geen (massaal) bezwaar heeft aangetekend tegen jaren 2017-2020. De belastingheffing voor de jaren 2017-2022 wordt berekend op basis van een jaarlijks vastgesteld forfaitair rendement. Als de uitkomst van de nieuwe berekening lager is dan de berekening volgens uit oude systeem, dan volgt compensatie als je bezwaar hebt gemaakt. Voor jaren 2021 en 2022 wordt voor elke belastingplichtige gekeken of de oude of nieuwe berekening voordeliger is en wordt de meeste voordelige berekening toegepast. 
 2. Overbruggingswet 2023-2025: de belastingheffing in deze tijdelijke wetgeving wordt berekend op basis van de “echte verdeling” van spaargeld en beleggingen. Voor de berekening van het rendement wordt het actuele rendement meegenomen, welke na afloop van het belastingjaar wordt bepaald. Op basis hiervan wordt het inkomen uit vermogen bepaald, welke wordt belast met 31% heffing. Jaarlijks gaat dit tarief met 1% omhoog naar 34% in 2025.

De belastingheffing in box III onder de overbruggingswetgeving is afhankelijk van de verdeling van je vermogen. Beleggers worden mogelijk zwaarder belast en als je onroerend goed met schulden hebt, zal de box III heffing ook nadeliger uitpakken. Maar met beleggen kan mogelijk wel meer rendement worden behaald dan op de spaarrekening. Schuiven met vermogen net voor de waarde peildatum lijkt dan aantrekkelijk. De wetgever heeft echter al aangegeven dat verschuiven van vermogen in een periode van maximaal 3 maanden voor de peildatum niet worden meegenomen. Beter is om, in overleg met jouw belastingadviseur, te kijken of het overbrengen van vermogen naar de BV gunstiger is. 

 1. Nieuw stelsel voor jaren 2026 en verder: vanaf 1 januari 2026 zal een nieuw “box III stelsel” in werking treden waarbij vermogen wordt belast op basis van het  werkelijke rendement. Hoe dit systeem eruit gaat zien is nog niet duidelijk, de tijd zal het uitwijzen. 

Wil je meer informatie? 

De conclusie mag zijn dat toch wel het een en ander gaat wijzigen voor de belastingbetaler. Als je naar aanleiding van de genoemde onderwerpen of juist over andere belastingadvies in het belastingplan meer vragen hebt, neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op via ons telefoonnummer 023-234 04 20 of via info@firstservefiscaal.nl

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven