Vrijblijvend advies : 023 - 234 0420

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Wil je jouw bedrijf voortzetten binnen de familie? Dan kan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) veel belastingvoordeel opleveren.

Hoe pak je dit aan?
Bij bedrijfsopvolging komen emotie en zaken vaak samen. En dat is extra lastig als dit binnen de familie gebeurt.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale regeling die geldt bij bedrijfsopvolging binnen de familie. Daarin is geregeld dat de overdracht van de bedrijfswaarde geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van belastingheffing. De overdracht kan van invloed zijn invloed op de inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting. De regeling is ingesteld om de continuïteit van het familiebedrijf te beschermen. Het bedrijf zou anders in liquiditeitsproblemen komen bij erven of schenken. De BOR voorkomt dit. Deze regeling wordt ook wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit genoemd (BOF).

De bedrijfsopvolgingsregeling:
3 voordelen en 4 risico’s

Met de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorkom je belasting bij bedrijfsoverdracht binnen de familie.
Een deel van de bedrijfswaarde is geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van erf- of schenkbelasting.
De regeling is ingesteld om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Voordelen

Verfrissend fiscaal advies voor jouw uitdaging.

Jouw uitdaging is meer dan een momentopname. Daarom leveren wij een Fiscaal Plan met een horizon. Vol energie, durf en creativiteit. Vanuit een scherpe blik, met verfrissende ideeën.

Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf 

Voor veel ondernemers is bedrijfsopvolging binnen de familie een mooie gedachte. Wat je zelf hebt opgebouwd, wordt voortgezet door je kinderen of andere familieleden.

De overdracht van aandelen binnen de familie kan op 2 momenten:
1. Bij leven:
De overdracht van aandelen valt dan onder de schenkbelasting.

  1. Na overlijden:
    Dan valt de overdracht van aandelen onder de erfbelasting.

De bedrijfsopvolgingsregeling voorkomt deze belastingheffingen.

Zonder BOR zou de aandelen overdracht als volgt belast worden:
-20% over de waarde van de aandelen binnen de schenk-of erfbelasting.
-31% (maximaal) inkomstenbelasting over de meerwaarde van de aandelen ( in box 2).

De bedrijfsopvolgingsregeling heeft dus grote waarde. Zo kan de BOR de belastingdruk verlagen van 40% naar minder dan 4%.

Voordelen en risico’s bedrijfsopvolgingsregeling

Denk je aan een familiaire management buy-out? Dan lijkt de BOR een logische keuze.
Naast de voordelen zijn er ook risico’s. We zetten het voor je op een rij:

Voordeel 1. Continuïteit
De regeling heeft een positief effect op de continuïteit van de onderneming. Jouw opvolger hoeft niet op zoek naar extern kapitaal, waarmee de balans van het bedrijf belast zou worden.

Voordeel 2. Fiscaal
Met de bedrijfsopvolgingsregeling voorkom je belastingheffing. Over (een deel van) de waarde van je bedrijf hoeft jouw opvolger geen inkomsten-, erf- of schenkingsbelasting te betalen.

Voordeel 3. Mogelijkheden
De regeling schept mogelijkheden. Door het wegvallen van de financieringsvraag ontstaat de  mogelijkheid van opvolging binnen de familie.

Risico’s

Risico 1. Verleiding
De BOR maakt overdracht binnen de familie aantrekkelijk. Is dat ook de beste keuze voor het bedrijf? Deze vraag gaat over geschiktheid van de opvolger binnen de familie. Is een externe opvolger beter voor de continuïteit of groei van de onderneming?

Risico 2. Complexiteit
Zijn er meerdere familieleden die interesse hebben? Dan kan het toepassen van de BOR complexer worden. Wordt het bedrijf daar sterker of zwakker van?

Risico 3. Emotie
Bedrijfsopvolging is feitelijk een zakelijk proces. Bij een familiebedrijf speelt emotie ook een grote rol. Deze mix kan invloed hebben op de uitvoering van de BOR.

Risico 4. Inschatting

Bij de overdracht wordt inkomstenbelasting doorgeschoven naar de toekomst. Dit uitstel is geen afstel. Deze belasting wordt later geheven. Dit kan effect hebben op de liquiditeit in de toekomst.

‘ Bij bedrijfsopvolging binnen de familie
kan emotie de juiste zakelijke keuze verstoren.’

Jouw bedrijf voortzetten
binnen de familie.

Ontdek alles over de BOR.

BOR in 6 stappen

De BOR is een speciale fiscale regeling. Daar komt veel bij kijken. Doe dit altijd samen met een ervaren fiscalist.

Stap 1: Bepaal of overdracht binnen de familie de beste keuze is

Je hebt er goed over nagedacht en wilt het bedrijf bij voorkeur in de familie houden.
Je kiest niet voor het verkopen van het bedrijf aan een externe partij of via een management buy-out.
Ook ben je ervan overtuigd dat jouw opvolger de capaciteiten heeft het bedrijf te continueren. Of om het zelfs uit te bouwen of te herstructureren. Dan is het een goed moment om naar de manier van overdracht te kijken.

Stap 2: We plannen een vrijblijvend intakegesprek

Het is belangrijk om eerst goed jouw wensen in kaart te brengen. In een intakegesprek kun jij jouw plannen aan ons vertellen en nemen wij de tijd om jou en jouw bedrijf te leren kennen. Daarna verdiepen wij ons – nog steeds kosteloos – in jouw bedrijf, stellen we eventueel nadere vragen en beoordelen of de BOR in jouw geval een goede oplossing is. Daarbij kijken we ook naar de nieuwe wet- en regelgeving.

Stap 3: We checken de BOR-voorwaarden

Voor het toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling gelden veel voorwaarden. Wij checken altijd eerst of jouw bedrijf daaraan voldoet. De voorwaarden die gelden voor de BOR worden in recente jaren regelmatig aangepast. Per 1 januari 2025 worden wijzigingen doorgevoerd.

Op dit moment geldt:

A: Actief bedrijf:
In het bedrijf vinden ondernemingsactiviteiten plaats. Dit wordt een ‘Lopende onderneming’ genoemd. Wordt er alleen belegd? Dat is onvoldoende om in aanmerking te komen voor de BOR.

B: 5 jaar eigenaar bij schenking
Gaat het om schenking? Dan moet de schenker tenminste 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf.

C: 1 jaar eigenaar bij erven
Gaat het om een erfenis? Dan moet de overledene tenminste 1 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf.

D: 5 jaar bij voortzetten
Het bedrijf moet nog tenminste 5 jaar worden voortgezet.
-Ontvang je de aandelen van het bedrijf? Dan mag je die 5 jaar niet verkopen.
-Ga je verder als ondernemer? Dan moet je het bedrijf tenminste 5 jaar voortzetten.

Stap 4: We bepalen de waarde van je bedrijf 

De hoogte van de vrijstelling hangt af van de waarde van je onderneming. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar:
-De liquidatiewaarde
-De ‘goingconcernwaarde’.
In veruit de meeste gevallen zal de waarde gebaseerd zijn op de ‘goingconcernwaarde’.

De liquidatiewaarde:
De liquidatiewaarde is de huidige geschatte verkoopwaarde van de activa. Bijvoorbeeld machines, vrachtwagens en inventaris. Tel de waarde van alle bedrijfsmiddelen bij elkaar op.

De ‘goingconcernwaarde’:
Dit is de totale waarde van het ondernemingsvermogen. Een gebruikelijke methode om de waarde te berekenen is de ‘Discounted Cash Flow-methode’. Voordeel is dat daarin ook de toekomstige waarde van het bedrijf wordt berekend. Ook de goodwill wordt meegenomen.

Stap 5: We berekenen de vrijstelling binnen de BOR

De hoogte van de bedrijfswaarde bepaalt de vrijstelling binnen de bedrijfsopvolgingsregeling.
Er zijn 4 situaties mogelijk. Per 1 januari 2025 worden wijzigingen doorgevoerd.
Voor nu geldt:

Situatie 1:
-Goingconcernwaarde = MAX € 1.205.871
-Goingconcernwaarde = HOGER dan liquidatiewaarde

Vrijstelling is: 100% over goingconcernwaarde.

Situatie 2:
-Goingconcernwaarde = MAX € 1.205.871
-Goingconcernwaarde = LAGER dan liquidatiewaarde

Vijstelling is: 100% over liquidatiewaarde.

Situatie 3:
-Goingconcernwaarde = HOGER dan € 1.205.871
-Goingconcernwaarde = HOGER dan liquidatiewaarde

Je krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € 1.205.871
Je krijgt 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.205.871.

Situatie 4:
-Goingconcernwaarde = HOGER dan € 1.205.871
-Goingconcernwaarde = LAGER dan liquidatiewaarde

Je krijgt 100% vrijstelling over het verschil tussen de goingconcernwaarde en de liquidatiewaarde
Je krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € 1.205.871
Je krijgt 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.205.871

Stap 6: We nemen contact op met de Belastingdienst

Bij het doen van de aangifte is het belangrijk aan te geven dat je gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het is gebruikelijk om eerst in (schriftelijk) overleg te treden met de Belastingdienst over de toepassing van de BOR.
Uiteindelijk wordt de waarde van het te schenken of na te laten bedrijf opgenomen in de aangifte schenkbelasting of erfbelasting.

Het juiste moment voor de BOR

Bij bedrijfsoverdracht is timing belangrijk. Zeker als het in de familie gebeurt.

Het zijn vaak langlopende trajecten. Ons advies is daar ruim op tijd mee te beginnen.
Bovendien is bedrijfsopvolging binnen de familie bijna altijd gekoppeld aan testamenten, huwelijkse voorwaarden en estate planning.

suz-bor

Jouw bedrijf voortzetten
binnen de familie.

Ontdek alles over de BOR.

Veelgestelde vragen over de BOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ontdek ook:

Scroll naar boven